مطالب اخیر

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هرچند نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ به دلیل افت شدید فروش نفت، منفی ارزیابی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال قبل خواهد بود.