مطالب اخیر

در حال حاضر، بیشتر اقتصادهای جهان، کسری بودجه خود را به کمتر از 5% تولید ناخالص داخلی کشور کاهش داده‌اند، اندکی از کشورها هم با مازاد بودجه روبه‌رو هستند. در تازه‌ترین آمار تریدینگ اکونومیکس، ونزوئلا دارای بیشترین نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی جهان و کویت دارای کمترین نسبت است.