مطالب اخیر

طبق آخرین بررسی‌های انجام شده از رتبه اعتباری کشورها در خاورمیانه، سه کشور بحرین، قطر و عمان، بیشترین زیان را از شهادت سپهبد قاسم سلیمانی متحمل خواهند شد.