مطالب اخیر

بر طبق گزارش موسسه مودیز، چشم‌انداز خودروسازی تویوتا از سطح باثبات به سطح منفی کاهش یافت. همچنین مودیز رتبه اعتباری تویوتا را در سطح (Aa۳)، که رتبه چهارمین سطح بالای رتبه‌بندی مودیز است، تمدید کرد.