مطالب اخیر

ناصر همتی، اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه‌های «سیاست پولی»، «اعتباری»، «ارزی» و «نظام‌های پرداخت» را در جلسه نظام بانکی و جهش تولید تشریح کرد.