مطالب اخیر

روبط عمومی بانک مرکزی در طی خبری از ابلاغ بخشنامه‌ای درباره مصوبات تعیین شده توسط ستاد ملی کرونا در خصوص بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در تاریخ‌های یکم و بیست و دوم آذرماه در ذیل اطلاع داد.