مطالب اخیر

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان، با اشاره به پرداخت حدود 300 میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، گفت: با اعتبارسنجی دقیق شرکت‌ها، به هر شرکتی متناسب با اندازه و اعتبار و سوابق مناسب خود، خدمات ارائه می‌دهیم.