مطالب اخیر

در شرایط حاضر بر جامعه که پاندمی کرونا تشدید شده است، بانک رفاه ارائه خدمات غیرحضوری را در اولویت خدمات خود قرار داده و با وجود سامانه جامع روابط کار، در تلاش است تا با ارائه خدمات الکترونیک به اقشار گوناگون به ویژه کارگران، مراجعات حضوری به شعب را به حداقل برساند.