مطالب اخیر

بر طبق آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی اعطا شده تا پایان مهر امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب به میزان ۲۹.۲% و ۲۲.۳% رشد همراه بوده است.