مطالب اخیر

با توجه به اهمیت بخش تولید و اشتغال با هدف ایجاد رشد اقتصادی، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از شبکه‌های بانکی در این بخش از عوامل مهم کلان اقتصادی کشور شمرده می‌شود. به طوریکه تقریبا در نیمه اول سال جاری معادل 127 هزار و 759 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش جهت حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یافته است.

بانک توسعه تعاون، کسب‌وکارهایی که به علت شیوع ویروس کرونا، قادر به انجام تعهدات ناشی از صدور چک‌ها نبوده‌اند را مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ناشی از برگشت چک نمی‌کند.