مطالب اخیر

طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده است، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان تا پایان خرداد تمدید شد و در ادامه سال 1399 مجدداً بودجه‌ای به این امر تخصیص داده نخواهد شد.