مطالب اخیر

در این بخش و در مقاله حاضر، در نظر داریم تا به بخش دوم از معرفی و ارائه جزئیات انواع تسهیلات پرداختی بانک تجارت بپردازیم. پیشتر و در بخش اول مجموعه طرح‌های تسهیلاتی بانک تجارت، سایر طرح‌های تسهیلاتی معرفی شده‌اند که مطالعه آن می‌تواند مفید باشد.