مطالب اخیر

به گزارش روابط عمومی بانک ملی  ایران، این بانک در سال 98 در راستای حمایت از افراد و اقشار آسیب‌پذیر، تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی به حجم 36 هزار و 727 فقره پرداخت نموده است.