مطالب اخیر

در سال 98 شعب بانک مسکن 40 هزار و 801 فقره تسهیلات ساخت با رقم کل 4 هزار و 907 میلیارد تومان به تولید کنندگان و سازندگان مسکن پرداخت کرده‌اند. که این میزان تسهیلات به لحاظ ارزش از رشد 58 درصد و به لحاظ تعداد از رشد 39 درصد برخوردار شدند.