مطالب اخیر

برطبق آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در آذر ماه امسال به میزان 1426 هزار میلیارد تومان رسیده است، که با توجه به مقدار 1300 هزار میلیارد تومانی سال گذشته، رشد حدود 10% را در این بخش شاهد هستیم.