مطالب اخیر

اکبر کمیجانی، قائم بانک بانک مرکزی، روز گذشته از برنامه‌ریزی برای پرداخت 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی تا پایان سال 1398 خبر داد.