مطالب اخیر

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال آینده پانصد میلیون ریال معادل پنجاه میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.