مطالب اخیر

بانک تجارت در طی سالیان طولانی فعالیت خود، با ارائه خدمات متنوع همواره در جهت مشتری مداری و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی گام برداشته است. در این بخش و در مقاله حاضر، در نظر داریم تا به معرفی و ارائه جزئیات انواع تسهیلات پرداختی بانک تجارت بپردازیم.