مطالب اخیر

طبق گزارش منتشر شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی کارت، تراکنش‌های شاپرک در شهریورماه سال 99 در مقایسه با مردادماه، کمتر از یک درصد و معادل 0.82 درصد رشد داشته است. 

طبق گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، تراکنش‌های ابزارهای پرداخت شبکه بانکی در طول سال 98 بیش از 5 میلیارد و 398 میلیون و 111 هزار عدد بوده است. براساس این گزارش، حدود 31 میلیون و 856 هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب شبکه بانکی صورت پذیرفته است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی، حدود 68.5 درصد از کارت‌های بانکی صادر شده، بدون کاربرد برای دارندگان آنها بوده و بدون استفاده رها شده‌اند.