مطالب اخیر

فعالان بخش خصوصی، طرح طراوت بانک صادرات را با عنوان ال سی داخلی شناخته‌اند این طرح 10 درصد سپرده و یک فرصت 6 ماهه پرداخت به دارندگان ال سی می‌دهد که در نتیجه گیری کلی میتوان به این موضوع رسید این تسهیلات قدمی مثبت در ارتقای توان تولید کننده و مصرف کننده در نهایت مسبب رونق اقتصادی در شرایط شیوع کرونا و تحریم‌ها می‌شود.