مطالب اخیر

در لایحه بودجه سال 1399، دولت درآمد بانک‌ها را با 10.5% رشد نسبت به سال گذشته، ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که بانک ملی ایران با بیش از ۴۳ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان بیشترین منابع درآمدی را به خود اختصاص داده است.