مطالب اخیر

مطابق اطلاعات ارائه شده توسط واحد آمار سازمان ملل متحد، کشور چین توانست 28% از کل تولیدات جهانی در سال 2018 را به خود اختصاص دهد و در رتبه نخست برترین تولیدکنندگان جهان قرار گیرد.