مطالب اخیر

در پی بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور به مدیران اجرایی و استانی ابلاغ کرده است، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، پرداخت بدهی مالیاتی، شرط دریافت تسهیلات بانکی اعلام شده است.