مطالب اخیر

مشابه سال‌های گذشته، موسسه برند فاینانس اقدام به ارائه گزارش رتبه‌بندی با ارزشترین برندهای جهانی کرد که بر طبق این رتبه‌بندی، شرکت آمازون به عنوان موفقترین برند جهانی معرفی شد.