مطالب اخیر

در اين مقاله نشان داده مي شود كه در بخش كشاورزي ايران از همه امكانات موجود استفاده بهينه نشده است و بنابراين به نظر مي رسد كه فرصتهاي اشتغالزايي در اين بخش وجود داشته باشد.

بررسی مانده مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی نشان می‌دهد که این مقدار نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است که تقویت بنیه مالی و کاهش ریسک اعتباری این بانک را در پی خواهد داشت.