مطالب اخیر

به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، از سه ماهه دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور سوئد رشدی 4.9 درصدی داشته است. همچنین اقتصاد سوئد در سه ماهه سوم با کاهش همه‌گیری بیماری کرونا در این کشور بیش از انتظار رشد کرده است.