مطالب اخیر

مبارزه با تورم در سایر کشورهای دنیا از اولویت اصلی بشمار می‌آید. زیرا تورم مشکلی است که از کسری بودجه دولت بخصوص در شرایط بحرانی همچون کرونا بروز می‌کند. از سویی دیگر فشار تورمی بر زندگی اقشار مختلف مردم به نحوی اثرگذار شده است که تولید و مصرف آنان را بسیار محدود کرده است. درنتیجه مردم فقط بدنبال حفظ ارزش پول خود می‌باشند.

براساس ضوابط بانک مرکزی، وصول وجه چک تضمین شده مستلزم درج مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) بر روی چک می‌باشد و در این صورت امکان وصول چک می‌باشد و با توجه به این موضوع، انتقال و ظهرنویسی این چک فاقد اعتبار می‌باشد.

بانک مرکزی از اول خرداد ماه سال جاری طی بخشنامه ای شرایط تمدید کارت‌های بانکی، سقف انتقال وجه کارت به کارت و سقف برداشت‌های نقدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد

با توجه به لازم بودن تامین مالی طرح‌های ملی و انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک‌ها که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها به مجموع سپرده‌های آنها در استان مشخص کمتر از 50 درصد است موظف هستند این نسبت را در بازه زمانی معینی حداکثر تا پایان سال 1400 حداقل 50 درصد ارتقا دهند. به گونه‌ای که باید حداقل 50 درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص به همان استان تخصیص داده شود.