مطالب اخیر

بزرگ‌ترین بانک جمهوری اسلامی با 470 هزار میلیارد تومان سپرده تشکیل شد که از بانک ملی حدود 50 درصد فراتر است. امید است که بانک سپه با این مقیاس بزرگ خدمات ارزنده و عملکردی مثبت داشته باشد.

بانک سپه قدیمی‌ترین بانک در کشور بوده، در حال حاضر با ادغام بانک‌های مهراقتصاد، انصار، قوامین و حکمت، موسسه اعتباری کوثر در این بانک فرصتی مناسب است تا جایگاه رتبه‌بندی خود را در میان مابقی بانک‌ها تقویت کند.

بانک سپه جزء بزرگ‌ترین و نخستین بانک‌هایی است که فعالیت خود را در قالب یک بانک در کشور آغار کرده است. این بانک در سال 1304 و با تعداد شعب بسیار اندک تأسیس شد. امروز بیش از 90 سال است که از تأسیس این بانک می‌گذرد و 1700 شعبه در سراسر کشور دارد.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که درآمد و تراکنش‌های مالی مشتریان از بیشترین اهمیت در تعیین ریسک اعتباری مشتریان برخوردار بوده است. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که درخت تصمیم فازی با استفاده روش بگینگ دقت بالاتری نسبت به روش شبکه عصبی و درخت تصمیم فازی معمولی دارد.