مطالب اخیر

بانک رسالت اولین بانک قرض‌الحسنه خصوصی کشور می‌باشد که با هدف گسترش اصول بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی در کشور ایجاد شده است. بانک قرض‌الحسنه رسالت، بانکی اجتماعی و غیرتجاری می‌باشد که با جذب سپرده از مشتریان خود و تخصیص آن در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه، فعالیت می‌نماید.

مدیرعامل بانک رسالت، جناب آقای حسین‌زاده، در طی خبری پایان دوره بانکداری سنتی بانک رسالت در سال 1400 را به اطلاع عموم رساند.

محمدحسین حسین‌زاده، مدیرعامل بانک رسالت،ضمن معرفی بانک رسالت به عنوان بانکی کمک رسان به کسب و کارهای خرد و خانگی، از تمرکز این بانک برای تولید در شهرهای کوچک و روستاها و مصرف در شهرهای بزرگ خبر داد.