مطالب اخیر

به تازگی گزارش درخصوص رتبه‌بندی سرعت اینترنت در کشورهای مختلف دنیا از سوی موسسه اسپید تست منشر شده است. طبق اطلاعات موجود در این گزارش، در ماه می متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در کل جهان 33.71 و نیز سرعت آپلود 10.89 مگابیت بر ثانیه اعلام شده است که در مقایسه با ماه آوریل افزایش سرعت بوده است. مطابق گزارش اسپید تست، متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت در جهان نیز ۷۶.۹۴ مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت ثابت معادل 41.09 می‌باشد.