مطالب اخیر

طبق گزارش‌های منتشر شده، از بتدای آذرماه قیمت اوراق تسهیلات مسکن سیر نزولی در پیش گرفته و نسبت به تاریخ 28 آبان که قیمت اوراق تقریبا 80 هزار و660 تومان بود مبلغ 500 تومان ارزانتر شده است. با اینکه این کاهش چشم‌گیر نمی‌باشد اما بی‌تأثیر در هزینه وام مسکن نخواهد بود.