مطالب اخیر

معاون وزیر ارتباطات، با بیان اینکه یکی از دغدغه های جدی توسعه زیرساخت توسعه فناوری اطلاعات در کشور، رتبه بندی و ارزیابی مراکز داده با توجه به استانداردهای جهانی است، گفت: بزودی فراخوان رتبه بندی مراکز داده منتشر شده و مراکز داده می‌توانند به شکل اختیاری و نه اجباری، در فرآیند رتبه‌بندی قرار بگیرند.