مطالب اخیر

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها موظف هستند، پس از آنکه قرارداد اعطای تسهیلات بانکی به انعقاد و امضای طرفین رسید، نسخه‌ای از آن را در اختیار تسهیلات‌گیرنده قرار دهند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از این امر، موضوع را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک گزارش کنند تا به این امر رسیدگی شود. ‏