مطالب اخیر

به نقل از خبرگزاری رویترز، موسسه مالی بین‌المللی (IIF) اعلام کرد در صورتی که تحریم‌های یک‌طرفه علیه ایران که در طی سه سال گذشته از سوی امریکا اعمال شده بود، لغو گردد، اقتصاد ایران در سال پیش رو و حتی با وجود پاندمی کرونا قادر خواهد بود تا اقتصاد خود را تا 4.4 درصد ارتقا بخشد.  

مبارزه با تورم در سایر کشورهای دنیا از اولویت اصلی بشمار می‌آید. زیرا تورم مشکلی است که از کسری بودجه دولت بخصوص در شرایط بحرانی همچون کرونا بروز می‌کند. از سویی دیگر فشار تورمی بر زندگی اقشار مختلف مردم به نحوی اثرگذار شده است که تولید و مصرف آنان را بسیار محدود کرده است. درنتیجه مردم فقط بدنبال حفظ ارزش پول خود می‌باشند.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، اخیراً و براساس اطلاعات مربوط به ماه آگوست سال 2020، گزارشی درخصوص وضعیت اقتصادی ایران منتشر نموده است.

تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه‌گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که توسعه قابل ‌اتکا، توسعه‌ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش‌های اقتصادی را همگون و متناسب با هم رشد دهد

با توجه به آنکه در اقتصاد ایران نیز ثبات مالی توسط نظام بانکی در معرض آسیب‏پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست‏های احتیاطی کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است

وضعیت اعتباری در بخش‌های مختلف اقتصاد و نیز در سمت تجهیز منابع یعنی سپرده‌های بانکی بررسی می‌شود. رفتار چرخهٔ اعتباری بخش‌های اقتصادی و نیز رفتار چرخه‌ای سپرده‌ها نشان‌دهندهٔ اثرپذیری چرخه‌های اعتباری از بخش حقیقی به‌دلیل نوسانات منابع بانکی است.