مطالب اخیر

طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای شبکه بانکی ابلاغ کرده است، از سوم خرداد سال آینده، سرویس برخط سامانه سیاح راه‌اندازی خواهد شد و بر همین اساس افتتاح حساب در بانک‌ها و موسسات اعتباری مشروط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.