مطالب اخیر

مرکز طرح ملی کالای ایرانی (طمکا) در سال ۱۳۹۵ برای عرضه محصولات کارخانجات ایرانی جهت ترویج فرهنگ عمومی در حمایت از مصرف و تولید کالای ایرانی شکل گرفته است. به همین منظور دو انگیزه تأثیرگذار در مرحله اجرای این طرح به شرح ذیل توضیح داده‌ می‌شود.