مطالب اخیر

در همایش ترویج و تثبیت فرهنگ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظام بانکی، که با حضور رئیس دفتر ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید، از تلاش‌های بانک تجارت در راستای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان تقدیر به عمل آمد. 

اعتبار اسنادى پشت به پشت یا اتکایی اعتبارى است که توسط ذى‌نفع يک اعتبار که امکان تهيه و ارسال کالا را ندارد، با اتکاء بر اعتبارى که به وسیله خريدار و به نفع وى گشايش يافته است، جهت صادرکننده ديگرى که مى‌تواند کالا را تهيه و ارسال نمايد، گشايش مى‌يابد.