مطالب اخیر

بیش از یک سال است که قانون جدید چک به صورت رسمی به نظام بانکی ابلاغ شده است ولیکن هنوز برخی موارد وجود دارد که از طرف بانک مرکزی اجرایی نشده است؛ در قانون موردنظر، هشت مورد عمده تعیین گردیده بود که بانک مرکزی عهده‌دار اجرای آن بود و تاکنون پنج مورد آن به مرحله اجرا درآمده است.