مطالب اخیر

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت که به اختصار به شاپرک معروف است به پشتیبانی سه ابزار ” ابزار پذیرش اینترنتی “،” ابزار پذیرش موبایلی ” و ” ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی ” می‌پردازد.