مطالب اخیر

بانک مرکزی در طی خبری آمار اقتصادی در شش ماه اول سال جاری را اعلام کرد که طبق این خبر حجم نقدینگی تا پایان شش ماه اول سال جاری 28 هزار و 958.9 هزار میلیارد بوده این در حالی که افزایشی معادل 17.1 درصد نسبت به اسفند سال قبل نشان می‌دهد.