مطالب اخیر

موسسه مطالعاتی اقتصادی ایفو آلمان، در گزارشی 6.6% کاهش رشد اقتصادی را در سال 2020 برای کشور آلمان، به دنبال شیوع پاندمی کرونا، پیش‌بینی کرده است.