مطالب اخیر

طبق بروزترین خبری که از موسسه بین‌المللی فریزر منتشر شد این موسسه اخیراً به بررسی شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای جهان پرداخته است. موسسه فریزر برای ارزیابی‌های خود به منظور شاخص آزادی اقتصادی، پنج معیار اساسی را مورد بررسی قرار داده است