به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در پایان سال 99 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری 23926.7 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال 98 که 16096.8 هزار میلیارد ریال بود 48.6 درصد افزایش یافته است.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه 8.5 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با 28.1 درصد و فروش اقساطی با 23 درصد است.

به لحاظ عددی در پایان سال 99 معادل 2029.2 هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال 98 که 1157.5 هزار میلیارد ریال بوده، 75.3 درصد رشد نشان می‌دهد.

وضعیت بانک‌های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان سال 99 متفاوت بوده به نحوی که 13.6 درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن 497.1 هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل 253.6 هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به فروش اقساطی به میزان 32.8 درصد است که رقم آن 1203.5 هزار میلیارد ریال در پایان سال99 بوده است. این میزان در اسفند سال 98 معادل 1150.3 هزار میلیارد ریال بود.

16.9 درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم 618.7 هزار میلیارد ریال در پایان آذر ماه به تسهیلات مرابحه اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال قبل 263.3 هزار میلیارد ریال بوده است.

وضعیت بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان سال 99 نشان می‌دهد که 5.2 درصد تسهیلات اعطایی به میزان 200.7 هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل 122 هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان سال گذشته 43.4 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم 1681 هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال 99 به میزان 1572.7 هزار میلیارد ریال بود.

بانک‌های تخصصی در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که 15 درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان سال 99 به میزان 582.9 هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

وضعیت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز 8.1 درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان سال 99 به میزان 1331.4 هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و 33.8 درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم 5543.8 هزار میلیارد ریال بوده است.

منبع خبر: ایبنا

چرا بانک ها گرفتار اموال مازاد و املاک شدند؟
بخوانید