به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین ماه سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم 5539.7 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 42.4 و 0.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 2993.1 هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 15.1 هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر این، مانده کل تسهیلات در این زمان 4160.8 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 48.4 و 0.5 درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش، بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده 2597.7 هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 14.7 هزار میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 83.3 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 3.1 و 0.1 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران 95 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 109.4 درصد است.

در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

منبع خبر: مهر
بانک‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند
بخوانید