به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در شرایطی که طبق اعلام شرکت شاپرک، در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 3 میلیارد و 547 میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به فروردین ماه، حدود 11 درصد رشد داشته است. این در حالی است که این رقم نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، بیش از 17 درصد بیشتر شده است.

در این میان، تغییرات مبلغی تراکنش ها نیز بیان گر افزایش 22.77 درصدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم 6,677,074,045 میلیون ریال است. این در شرایطی است که رقم مذکور نسبت به ماه مشابه سال 1400 (اردیبهشت ماه)، بیش از 39 درصد رشد داشته است.

سهم ابزارهای پذیرش از تراکنش‌ها چند درصد است؟

از سوی دیگر در اردیبهشت ماه امسال، بیش از 91 درصد از کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ به گونه ای که بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت 1401 نشان می‌دهد، کارتخوان فروشگاهی با 91.96 درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با 4.89 درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با 3.16 درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در اردیبهشت 1401 نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه قبل با رشد 3.5 درصدی همراه بوده؛ به گونه ای که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت ماه امسال با رشد 13.39 درصدی نسبت به فروردین 1401 به رقم 390,149 رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در دومین ماه سال به رقم 9.164.203 رسیده که نسبت به ماه قبل، بیش از 3 درصد بیشتر شده است.

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در اردیبهشت ماه 1401، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار 94.04 درصد بوده است که این میزان در ماه قبل، 94.35 درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در دومین ماه بهار 1401، به 1.71 درصد رسیده که نسبت به فروردین، کاهش یافته است.

منبع خبر: ایبنا

بانک‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند
بخوانید