به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در اریبهشت ماه 1400 تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای به گونه ای است که نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه 1400 بین 40.1 درصد برای دهک های اول و پنجم و تا 47.5 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

بر اساس این گزارش، جزئیات جدول زیر نشان می دهد نرخ تورم سالانه کل کشور در شرایطی به رقم 41 درصد رسیده است که این نرخ سالانه کل کشور در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها به رقم 47.6 درصد و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات به رقم 37.8 درصد رسیده است.

حال این ارقام در دهک هزینه ای اول در شرایطی به رقم 40.1 درصد سالانه رسیده است که این نرخ سالانه در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها به رقم 49.7 درصد و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات به 30.9 درصد رسیده است.

همچنین در دهک هزینه ای دهم در حالی با بیشترین نرخ تورم سالانه در سطح 47.5 درصد مواجه هستیم که نرخ تورم سالانه در بخش خوراکی ها و آشامیدنی های این دهک به رقم 44.8 درصد و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات به رقم 48.2 درصد رسیده است.

در ادامه بررسی جزئیات گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم سالانه خوراکی ها و آشامیدنی ها متعلق به دهک دوم با 50.1 درصد و کمترین نرخ تورم سالانه در این بخش متعلق به دهک نهم با 46.1 درصد است. همچنین در بخش غیرخوراکی ها و آشامیدنی ها، بیشترین نرخ تورم سالانه برای دهک دهم با 48.2 درصد و کمترین نرخ تورم در این بخش نیز با 30.9 درصد متعلق به دهک اول است.

منبع خبر: ایبنا

چرا افراد با کار مشابه دستمزد متفاوت می گیرند؟
بخوانید