به گزارش خبرنگار ایبِنا، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال 1401 حاکی از آن است که تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به حدود 10 هزار و 500 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش قابل توجه 206.1 و 166.4 درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش استقبال خریداران از واحدهای کهنه‌ساز

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال 1401 حاکی از آن است که از مجموع 10 هزار و 490 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 29.6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود، سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود 6.1 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های “11 تا 15” و “بیش از 20 “سال ساخت افزوده شده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1401 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصدی از کل معاملات، بیش‌ترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 10 و 2 به ترتیب با سهم 10 و 9.3 درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

رشد 6 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه

در اردیبهشت ماه سال 1401، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 36 میلیون و 350 هزار تومان بود که حاکی از افزایش 6.1 درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26.2 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال 1400 (معادل 69.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 1401 است.

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 74 میلیون و 440 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 18 میلیون و 360 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب 23.6 و 53.4 درصد افزایش نشان می‌دهند.

اختصاص 51 درصد معاملات مسکن به واحدهای زیر 2.5 میلیارد تومان

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1401 نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، سهمی معادل 55.3 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

همچنین 58.8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و 51.3 درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از 2.5 میلیارد تومان اختصاص داشته است.

افزایش 50 درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته

از سوی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 46 و 50.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در اردیبهشت ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 1.9 و 2 درصد است.

منبع خبر: ایبنا
چند درصد از تراکنش‌های بانکی صرف خرید کالا می‌شود؟
بخوانید