مطالب اخیر

معاون اشتغال وزیر کار از فعال شدن دیپلماسی بازار کار به عنوان سیاست محوری دولت سیزدهم و وزارت کار نام برد و از صدور ۵۰۰ ویزای کار برای ایرانیان در شش ماه گذشته توسط کشور قطر خبر داد.

بر اساس آخرین آمارها ۳۵۰ هزار فرصت شغلی مورد نیاز کشور در سامانه جامع رصد به ثبت رسیده تا مطابق نیاز استان‌ها نیروی کار معرفی شود.

کارشناس مسکن گفت: وام ۴ میلیاردی بانک مسکن شوخی است و با این وام بعد ۱۵ سال هم ۴ متر خانه می توان خرید کرد.

بر اساس جدیدترین آمار مرکز آمار از وضعیت اشتغال، تعداد شاغلان در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۳میلیون و ۴۳۷هزار نفر رسیده است.

سرپرست بانک مسکن گفت: رونق تولیدمسکن و پاسخ به تقاضای بازار در این حوزه می‌تواند به مهار تورم، رونق تولید و تحقق شعار سال کمک کند.