مطالب اخیر

بانک سپه در قالب طرح‌های مختلف به مشتریان خود اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید که در ادامه به‌طور مفصل به هرکدام پرداخته می‌شود. 1- میانگین حساب: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 2‌ماهه و معرفی 3‌ضامن معتبر تسهیلات 17 و 18 درصد تا سقف 40 میلیون تومان بصورت بازپرداخت 24 ماهه دریافت کنند. […]

بانک ملی ایران در قالب طرح‌های مختلف به مشتریان خود اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید که در ادامه به‌طور مفصل به هرکدام پرداخته می‌شود. 1- میانگین حساب: در این طرح مشتریان می‌توانند با سپرده‌گذاری حداقل 1 ماهه و معرفی 1 تا 3 ضامن معتبر (بسته به مبلغ وام) تسهیلات 18 درصد از 10 تا 50 […]