مطالب اخیر

بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. لذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قراردادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است.

چکیده: مدیریت سرمایه در گردش، یکی از مباحث بسیار مهم در حیطه مدیریت مالی می‌باشد که نقش قابل‌توجهی در بقا و رشد واحد تجاری ایفا می‌نماید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تغییر در دسترسی به تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی بر مدیریت‌سرمایه در گردش شرکتی می‌باشد. در این مطالعه از داده‌های 52 شرکت تولیدی فعال در بخش […]

چکیده: هدف از اين پژوهش، شناسايي ميزان تاثيرگذاري اعتبارات اعطايي بانک‌ها در کنار متغيرهاي ديگر بر ارزش‌افزوده بخش صنعت است. براي آزمون تجربي از مدل خودهمبستگي برداري VAR استفاده کرده‌ايم. که چگونگي آثار شوک‌هاي مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و ميزان توضيح دهندگي تغييرات متغيرها بر رشد اين بخش با روش تجزيه خطاي […]

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک‌های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM‌ سیستمی‌ می‌پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌‌‌دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی‌داری وجود دارد، به […]

یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانک‌‌ها در ثبات نظام پولی‌‌ و‌‌ مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک‌ اعتباری بانک‌‌های تجاری در ایران بررسی می‌کند.

با توجه به ماهیت فعالیت­‌های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به‌طور گسترده با ریسک­‌های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است.

ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است

بانکداری بدون ربا و متعارف نسبت به یکدیگر تفاوت­‌های اساسی و بنیادی دارند. از جمله این تفاوت‌­ها می‌توان به ­نحوه مشارکت سپرده‌‌گذار در سرمایه‌­گذاری، نحوه تسهیم ریسک در این دو بانکداری، وجود نرخ بهره، آگاهی سپرده‌­گذار از سرنوشت سپرده­‌اش و نحوه ضمانت سپرده‌­های بانکی از سوی بانک­‌ها اشاره کرد. براساس تفاوت‌های ذکر شده می‌توان عملکرد و کارایی سیستم ضمانت سپرده‌­ها را در این دو بانکداری به چالش کشید.